Dịch vụ nâng cấp, sửa lỗi, tối ưu, thiết kế blogspot

Free Download SuperMag Premium - Responsive Magazine Blogger Template

SuperMag Blogger Template là một mẫu giao diện chuyên nghiệp. SuperMag tải rất nhanh và được tối ưu hóa, cho phép trang web của bạn nhận được kết quả tốt nhất trên các công cụ tìm kiếm. SuperMag hoàn toàn tương thích với các thiết bị di động và cũng thân thiện với adsense. SuperMag Blogger Template cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng tạo nhiều thiết kế khác nhau trong một vài cú nhấp chuột, sử dụng các công cụ tùy chỉnh của chính nền tảng mà không cần phải chỉnh sửa ngay cả một dòng mã. No Encrypted Scripts Remove Footer Credits Template blogspot news free Template Features 100% Responsive Design Auto Translated RTL Supported Beautiful Arabic Font One-Click Dark Mode Left Sidebar Full-Width Mode Awesome Ajax Mega Menu Featured Posts by (Label, Recent or Popular Posts) Header Ads Trending Posts by (Label, Recent or Popular Posts) Home Ads AdSense (In-Feed Ads) on Homepage 3 Post Ads Sections on Post Page Responsiv

Free Download SuperMag Premium Template

SuperMag Blogger Template là một mẫu giao diện chuyên nghiệp. SuperMag tải rất nhanh và được tối ưu hóa, cho phép trang web của bạn nhận được kết quả tốt nhất trên các công cụ tìm kiếm. SuperMag hoàn toàn tương thích với các thiết bị di động và cũng thân thiện với adsense.

SuperMag Blogger Template cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng tạo nhiều thiết kế khác nhau trong một vài cú nhấp chuột, sử dụng các công cụ tùy chỉnh của chính nền tảng mà không cần phải chỉnh sửa ngay cả một dòng mã.

No Encrypted Scripts
Remove Footer Credits

Template blogspot news free

Template Features
100% Responsive Design
Auto Translated
RTL Supported
Beautiful Arabic Font
One-Click Dark Mode
Left Sidebar
Full-Width Mode
Awesome Ajax Mega Menu
Featured Posts by (Label, Recent or Popular Posts)
Header Ads
Trending Posts by (Label, Recent or Popular Posts)
Home Ads
AdSense (In-Feed Ads) on Homepage
3 Post Ads Sections on Post Page
Responsive YouTube Videos
Advanced Author Box
Advanced Related Posts (new)
Disqus and Facebook Comments
Embed Video and Image in Comments Via Links.
Sidebar Post Widgets by (Label, Recent or Comments)
Footer Ads
Awesome About Section
Custom Footer Copyrights
Footer Menu
Native Cookie Consent (new)
Templateify Post Shortcodes 2.0
Fast Loaded
SEO Optimized
Fully Customizable Background, Widths, Colors and Fonts
Lifetime Template Updates
Xem thêm
Dịch vụ facebook
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp
Cập nhật ngày: Đăng ngày: Phiên bản: Premium Bố cục: Responsive Loại file: ZIP Hướng dẫn sử dụng: Đính kèm trong file Hướng dẫn cài đặt cơ bản: tại đây

Nhận xét