Free template blogspot shop acc liên quân

Giới thiệu template blogspot shop acc liên quân Template blogspot shop acc liên quân là mẫu template blogspot bán hàng miễn phí . Template được mình thiết kế năm 2018 với sự thành công lớn. Template này được khá nhiều người biết đến. Đây là 1 trong 3 template blogspot đẹp mình thiết kế năm 2018. 2 template còn lại là Super Fast Load Blogger Template và KhoiRomBlog Blogger Template . Đây là template thiết kế dựa trên mẫu shop acc với mã nguồn hosting. Template này khá đẹp, giống đến 80% bản gốc. TÍNH NĂNG NỔI BẬT: Giao diện chuẩn responsive Slide banner ở trang chủ Tính năng lọc acc File download bao gồm hướng dẫn sử dụng và theme xml ... TÍNH NĂNG GIAO DIỆN: Tính năng Test Layout Version 2 Widget Version 1 Reponsive True Mobile Friendly True Menu Responsive True 404 Page True

Free template blogspot shop acc liên quân

Giới thiệu template blogspot shop acc liên quân

Template blogspot shop acc liên quân là mẫu template blogspot bán hàng miễn phí. Template được mình thiết kế năm 2018 với sự thành công lớn. Template này được khá nhiều người biết đến.

Đây là 1 trong 3 template blogspot đẹp mình thiết kế năm 2018. 2 template còn lại là Super Fast Load Blogger TemplateKhoiRomBlog Blogger Template.
Đây là template thiết kế dựa trên mẫu shop acc với mã nguồn hosting. Template này khá đẹp, giống đến 80% bản gốc.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
  • Giao diện chuẩn responsive
  • Slide banner ở trang chủ
  • Tính năng lọc acc
  • File download bao gồm hướng dẫn sử dụng và theme xml
  • ...

TÍNH NĂNG GIAO DIỆN:
Tính năngTest
LayoutVersion 2
WidgetVersion 1
ReponsiveTrue
Mobile FriendlyTrue
Menu ResponsiveTrue
404 PageTrue
Xem thêm
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp

Nhận xét