Dịch vụ nâng cấp, sửa lỗi, tối ưu, thiết kế blogspot

Hướng dẫn cài đặt blogspot cơ bản

Hướng dẫn cài đặt blogspot cơ bản

1. Truy cập blogger.com tạo cho mình 1 blog
2. Ở thanh sidebar bên trái, chọn mục chủ đề. Ở góc trên bên phải mục chủ đề, chọn Sao lưu/khôi phục -> upload theme lên
4. Ở thanh sidebar bên trái, chọn mục cài đặt -> khác -> nhập nội dung -> upload data lên
5. Cài đặt -> khác -> bật liên kết tiêu đề và đính kèm (có) (bước này dành cho theme flatsome)
6. Cài đặt -> tùy chọn tìm kiếm -> thẻ meta mô tả -> bật lên và nhập nội dung mô tả
7. Khi đăng bài ở mục bên phải có ô mô tả tìm kiếm, ấn vào và nhập nội dung
Nâng cao
8. Cài đặt -> cơ bản -> nhập mô tả blog
9. Cài đặt -> ngôn ngữ và định dạng -> chỉnh sửa múi giờ thành GMT+7 Hà Nội
10. Cài đặt -> tùy chọn tìm kiếm -> Robots.txt tùy chỉnh -> bật -> tham khảo https://www.giaodienblog.com/robots.txt
11. Cài đặt ->tùy chọn tìm kiếm -> thiết lập google search console