Dịch vụ nâng cấp, sửa lỗi, tối ưu, thiết kế blogspot

Free Download Gnews Premium Blogger Template

GNews Blogger Template là một Mẫu Giao Diện Blogger Tạp chí Chuyên nghiệp. Nó hoàn hảo cho bất kỳ trang Tin tức và Tạp chí hoặc bất kỳ danh mục nào như Blog, Công nghệ, Thể thao, Thời trang, Bóng đá, Chính trị, Video, Du lịch, các trang Tạp chí Sức khỏe... GNews bao gồm mọi thứ bạn cần cho một Tin tức & Tạp chí. Đây là một chủ đề blogger cao cấp sạch sẽ, hiện đại, thân thiện với người dùng, tải nhanh, có thể tùy chỉnh, linh hoạt và chức năng để bắt đầu tạp chí trực tuyến của bạn ngay hôm nay. Mẫu giao diện được thiết kế bởi Templateify (một trang thiết kế nổi tiếng của nước ngoài). No Encrypted Scripts Remove Footer Credits Template blogspot news free Template Features 100% Responsive Design Auto Translated RTL Supported One-Click Dark Mode Boxed Mode Left Sidebar Option Awesome Ajax Mega Menu Featured Posts by (Label, Recent or Popular Posts) 7 Awesome Content Blocks by (Label or Recent) 8+ Advertisement Sections Exclusive Table of Contents

Share Free Gnews Premium Blogger Template

GNews Blogger Template là một Mẫu Giao Diện Blogger Tạp chí Chuyên nghiệp. Nó hoàn hảo cho bất kỳ trang Tin tức và Tạp chí hoặc bất kỳ danh mục nào như Blog, Công nghệ, Thể thao, Thời trang, Bóng đá, Chính trị, Video, Du lịch, các trang Tạp chí Sức khỏe... GNews bao gồm mọi thứ bạn cần cho một Tin tức & Tạp chí. Đây là một chủ đề blogger cao cấp sạch sẽ, hiện đại, thân thiện với người dùng, tải nhanh, có thể tùy chỉnh, linh hoạt và chức năng để bắt đầu tạp chí trực tuyến của bạn ngay hôm nay. Mẫu giao diện được thiết kế bởi Templateify (một trang thiết kế nổi tiếng của nước ngoài).

No Encrypted Scripts
Remove Footer Credits

Template blogspot news free

Template Features
100% Responsive Design
Auto Translated
RTL Supported
One-Click Dark Mode
Boxed Mode
Left Sidebar Option
Awesome Ajax Mega Menu
Featured Posts by (Label, Recent or Popular Posts)
7 Awesome Content Blocks by (Label or Recent)
8+ Advertisement Sections
Exclusive Table of Contents Plugin-In (new)
Responsive YouTube Videos
Advanced Related Posts (new)
Blogger, Disqus and Facebook Comments (Individual *)
Embed Video and Image in Comments Via Links.
3 Content Blocks on Sidebar by (Label, Recent or Comments)
Awesome About Section
Custom Footer Copyrights
Native Cookie Consent (new)
Templateify Post Shortcodes 2.0
Fast Loaded
SEO Optimized
Fully Customizable Background, Widths, Colors and Fonts
Lifetime Template Updates
Xem thêm
Dịch vụ facebook
Phiên bản:Miễn phí
Không bản quyền chân trang (new) Không hỗ trợ cao cấp
Tải template miễn phí ngay nhưng không có sự hỗ trợ cao cấp
Cập nhật ngày: Đăng ngày: Phiên bản: Premium Bố cục: Responsive Loại file: ZIP Hướng dẫn sử dụng: Đính kèm trong file Hướng dẫn cài đặt cơ bản: tại đây

Nhận xét